Skip Navigation LinksMisstipendia-2014

​​Misstipendia 2017

Voor het kalenderjaar 2017 gelden de volgende tarieven voor onze parochie federatie inzake misstipendia, uitvaarten, huwelijken, en kerkbijdrage : 

​Eenvoudige dienst door de week (leesmis)

​ € 10,--

​Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag

​€ 25,--

​Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen worden gehouden

​€ 250,--

​Huwelijksmis (trouwgeld)                                                                             Verder kosten afhankelijk van de persoonlijke wensen

​​€ 400,--

​Begrafenismis (rouwgeld)

Vaste algemene kosten (inclusief zesweken dienst, 5 extra missen en een altaar bloemstuk tijdens de dienst)

Martinuskerk Tegelen: Parochieel Gemengd dames en heren koor

Martinuskerk Tegelen: Parochieel dames of heren koor afzonderlijk

Urbanuskerk Belfeld: Urbanuskoor (gemengd dames en heren koor)

€ 400,--

​€ 50,--           

€ 200,--

​€ 100,--

€ 100,--

​Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, danwel een andere begraafplaats (anders als Tegelen/Belfeld) na een voorafgaande kerkdienst

​€ 50,--

 

​Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst € 400,--

​€ 400,--

​​Bijdrage voor een avondwake voorafgaande aan de uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst) ​€ 50,--

​Bijdrage voor een avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst)

​€ 400,--Gestichte jaardienst: (looptijd minimaal 5 jaar – maximaal 20 jaar)
Eenvoudige dienst door de week (leesmis)
05 jaar € 50,--
10 jaar € 100,--
20 jaar € 200,--

Eucharistieviering op zaterdagavond en zondag
05 jaar € 125,--
10 jaar € 250,--
20 jaar € 500,--

De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in parochiekerk (extra dienst) wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst, c.q. crematorium-aanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald (of aan de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige parochie) en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimumkerkbijdrage hebben betaald.

De minimumbijdrage kerkbijdrage is vastgesteld op € 100,-- voor 2017.

Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto inkomen van een economische eenheid.